Sức trẻ xây dựng quê hương

Sức trẻ xây dựng quê hương

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ dự Lễ khai giảng tại ĐH Cần Thơ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ dự Lễ khai giảng tại ĐH Cần Thơ

Siêu vi tính mạnh nhất thế giới do Anh thiết kế bắt đầu hoạt động

Siêu vi tính mạnh nhất thế giới do Anh thiết kế bắt đầu hoạt động

Nông nghiệp ĐBSCL chuyển mình với công nghệ 4.0Bài cuối: Nông nghiệp 4.0 'thúc' tái cơ cấu nông nghiệp

Nông nghiệp ĐBSCL chuyển mình với công nghệ 4.0Bài cuối: Nông nghiệp 4.0 'thúc' tái cơ cấu nông nghiệp

ECO-RED: Thêm cánh cửa hội nhập

ECO-RED: Thêm cánh cửa hội nhập

Thắp sáng ước mơ sinh viên Đại học Cần Thơ

Thắp sáng ước mơ sinh viên Đại học Cần Thơ

Học viện An ninh nhân dân: Khoa Công nghệ và An ninh thông tin kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN-Đầu mối chuyển giao công nghệ tại địa phương