Dịch tay chân miệng giảm, sởi gia tăng

Dịch tay chân miệng giảm, sởi gia tăng

Một bệnh nhân tử vong khi rơi từ tầng cao bệnh viện xuống nóc ô tô

Một bệnh nhân tử vong khi rơi từ tầng cao bệnh viện xuống nóc ô tô

Quảng Ninh: Nam bệnh nhân nhảy từ tầng 10 xuống đất tử vong

Quảng Ninh: Nam bệnh nhân nhảy từ tầng 10 xuống đất tử vong

Một bệnh nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 10 bệnh viện

Một bệnh nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 10 bệnh viện

Bệnh nhân nhảy lầu tự tử từ tầng 10 Bệnh viện Bãi Cháy

Bệnh nhân nhảy lầu tự tử từ tầng 10 Bệnh viện Bãi Cháy

Nam bệnh nhân rơi từ lầu 10 trong bệnh viện xuống nóc ô tô

Nam bệnh nhân rơi từ lầu 10 trong bệnh viện xuống nóc ô tô

Bệnh nhân rơi từ lầu 10 trúng nóc xe ô tô trong sân bệnh viện

Bệnh nhân rơi từ lầu 10 trúng nóc xe ô tô trong sân bệnh viện

Nam bệnh nhân rơi từ tầng 10 bệnh viện xuống nóc xe ô tô

Nam bệnh nhân rơi từ tầng 10 bệnh viện xuống nóc xe ô tô

Báo động: Cúm A/H1N1 đã gây chết người!

Báo động: Cúm A/H1N1 đã gây chết người!

Một bệnh nhân tử vong, một người nguy kịch do cúm A/H1N1 ở TPHCM

Một bệnh nhân tử vong, một người nguy kịch do cúm A/H1N1 ở TPHCM