Lê Công Thành - gương mặt tiêu biểu của điêu khắc hiện đại Việt Nam

Lê Công Thành - gương mặt tiêu biểu của điêu khắc hiện đại Việt Nam

Giảng viên Đại học Huế tố đồng nghiệp không có chuyên môn vẫn hướng dẫn khóa luận: Lãnh đạo trường phản hồi

Giảng viên Đại học Huế tố đồng nghiệp không có chuyên môn vẫn hướng dẫn khóa luận: Lãnh đạo trường phản hồi

Đại học Nghệ thuật Huế kỷ luật Trưởng khoa chưa nghiêm, có dấu hiệu bao che

Đại học Nghệ thuật Huế kỷ luật Trưởng khoa chưa nghiêm, có dấu hiệu bao che

Giảng viên ĐH Nghệ thuật Huế tố trưởng khoa và 3 đồng nghiệp

Giảng viên ĐH Nghệ thuật Huế tố trưởng khoa và 3 đồng nghiệp

Kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc trường ĐH Nghệ Thuật Huế

Kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc trường ĐH Nghệ Thuật Huế

Huế: Kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc do mắc nhiều sai phạm

Huế: Kỷ luật Trưởng khoa Điêu khắc do mắc nhiều sai phạm

Kỷ luật cảnh cáo trưởng khoa 'phù phép' cho giáo viên không đứng lớp nhận tiền dạy

Kỷ luật cảnh cáo trưởng khoa 'phù phép' cho giáo viên không đứng lớp nhận tiền dạy

Một Trưởng Khoa ở Đại học Huế bị kỉ luật do có nhiều sai phạm

Một Trưởng Khoa ở Đại học Huế bị kỉ luật do có nhiều sai phạm

Trưởng khoa 'phù phép' cho giáo viên không đứng lớp nhận tiền dạy

Trưởng khoa 'phù phép' cho giáo viên không đứng lớp nhận tiền dạy

Khoảnh khắc nghệ thuật được định hình sau 30 năm

Khoảnh khắc nghệ thuật được định hình sau 30 năm

36 tác phẩm điêu khắc nhìn là... mê

36 tác phẩm điêu khắc nhìn là... mê

Lê Thị Hiền ấn tượng với nghệ thuật điêu khắc hiện đại

Lê Thị Hiền ấn tượng với nghệ thuật điêu khắc hiện đại