Thông điệp từ cuốn sách 'Khi Tổ quốc gọi'

Thông điệp từ cuốn sách 'Khi Tổ quốc gọi'

Cuộc gặp gỡ với người cán bộ cách mạng Nguyễn Long Trảo

Cuộc gặp gỡ với người cán bộ cách mạng Nguyễn Long Trảo

Hồi ký 'Khi Tổ quốc gọi', tâm tình của người lính cách mạng

Hồi ký 'Khi Tổ quốc gọi', tâm tình của người lính cách mạng

Hơn 200 đoàn viên thanh niên giao lưu cùng tác giả 'Khi Tổ quốc gọi'

Hơn 200 đoàn viên thanh niên giao lưu cùng tác giả 'Khi Tổ quốc gọi'

TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động mừng ngày Quốc khánh 2-9

TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động mừng ngày Quốc khánh 2-9

Giới thiệu và giao lưu tác giả, tác phẩm 'Khi Tổ quốc gọi'

Giới thiệu và giao lưu tác giả, tác phẩm 'Khi Tổ quốc gọi'

Giao lưu tác giả sách 'Khi tổ quốc gọi'

Giao lưu tác giả sách 'Khi tổ quốc gọi'

Nhiều hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân

'Khi Tổ quốc gọi' - một cuốn sách quý

'Khi Tổ quốc gọi' - một cuốn sách quý