Đà Nẵng khiển trách Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội

Đà Nẵng khiển trách Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội

Đã họp hội đồng kỷ luật ông Lê Tấn Hùng, vì sao chưa thể công bố kết quả?

Đã họp hội đồng kỷ luật ông Lê Tấn Hùng, vì sao chưa thể công bố kết quả?

Kê khai tài sản không trung thực, một viện trưởng ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Kê khai tài sản không trung thực, một viện trưởng ở Đà Nẵng bị kỷ luật

TP HCM: Sau khi đình chỉ chức vụ, ông Lê Tấn Hùng sẽ bị xem xét kỷ luật

TP HCM: Sau khi đình chỉ chức vụ, ông Lê Tấn Hùng sẽ bị xem xét kỷ luật

Đà Nẵng: Kỷ luật một Viện trưởng vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

Đà Nẵng: Kỷ luật một Viện trưởng vì vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

'Đình chỉ ông Lê Tấn Hùng chưa phải là quyết định cuối cùng'

'Đình chỉ ông Lê Tấn Hùng chưa phải là quyết định cuối cùng'

Trung Quốc bắt giữ người tung tin đồn thất thiệt về Huawei

Trung Quốc bắt giữ người tung tin đồn thất thiệt về Huawei

Kỷ luật khiển trách một Viện trưởng vì kê khai tài sản không trung thực

Kỷ luật khiển trách một Viện trưởng vì kê khai tài sản không trung thực

Trung Quốc bắt 2 người phát tán tin đồn sai lệch về Huawei

Trung Quốc bắt 2 người phát tán tin đồn sai lệch về Huawei

Đà Nẵng: Kỷ luật Viện trưởng Nguyễn Phú Thái

Đà Nẵng: Kỷ luật Viện trưởng Nguyễn Phú Thái

Đình chỉ ông Lê Tấn Hùng chỉ là 'một bước trong quy trình xử lý'

Đình chỉ ông Lê Tấn Hùng chỉ là 'một bước trong quy trình xử lý'

Đình chỉ chức vụ đối với Tổng Giám đốc Sagri

Vì sao ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI bị đình chỉ công tác?

Vì sao ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI bị đình chỉ công tác?

Đề nghị lãnh đạo cục Đường thủy nội địa giải trình về việc 'giải cứu' quỹ đen

Đề nghị lãnh đạo cục Đường thủy nội địa giải trình về việc 'giải cứu' quỹ đen

Kỷ luật Cục trưởng Đường thủy nội địa: Bộ GTVT 'giơ cao đánh khẽ'?

Kỷ luật Cục trưởng Đường thủy nội địa: Bộ GTVT 'giơ cao đánh khẽ'?

Vì sao Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác?

Vì sao Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác?

Ông Lê Tấn Hùng ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng như thế nào?

Ông Lê Tấn Hùng ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng như thế nào?

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

TP Hồ Chí Minh: Ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác vì không đủ phẩm chất lãnh đạo

TP Hồ Chí Minh: Ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác vì không đủ phẩm chất lãnh đạo

Cô giáo phạt học sinh 'đẽo gạch' bị khiển trách

Cô giáo phạt học sinh 'đẽo gạch' bị khiển trách

Phạt học sinh đẽo gạch: Sự tùy tiện trong việc áp dụng các hình thức kỷ luật

Phạt học sinh đẽo gạch: Sự tùy tiện trong việc áp dụng các hình thức kỷ luật

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác?

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác?

Làm gì khi bị chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Kỷ luật cô giáo phạt học sinh đội nắng đẽo gạch trên mái nhà

Kỷ luật cô giáo phạt học sinh đội nắng đẽo gạch trên mái nhà

Cô giáo ở Bắc Ninh phạt học sinh đội nắng đẽo gạch trên mái nhà bị khiển trách

Cô giáo ở Bắc Ninh phạt học sinh đội nắng đẽo gạch trên mái nhà bị khiển trách

Khiển trách cô giáo phạt học sinh THPT đẽo gạch giữa trời nắng ở Bắc Ninh

Khiển trách cô giáo phạt học sinh THPT đẽo gạch giữa trời nắng ở Bắc Ninh

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Phạt học sinh đẽo gạch trên mái nhà giữa trời nắng nóng: Hiệu trưởng nói gì?

Phạt học sinh đẽo gạch trên mái nhà giữa trời nắng nóng: Hiệu trưởng nói gì?

Thu tiền trông xe ở cơ quan công quyền: Chỉ kiểm điểm, khiển trách bảo vệ?

Thu tiền trông xe ở cơ quan công quyền: Chỉ kiểm điểm, khiển trách bảo vệ?

Kỷ luật Cục trưởng Đường thủy nội địa Việt Nam

Kỷ luật Cục trưởng Đường thủy nội địa Việt Nam

Bộ GTVT kỷ luật Cục trưởng Đường thủy nội địa vì để xảy ra tham nhũng

Bộ GTVT kỷ luật Cục trưởng Đường thủy nội địa vì để xảy ra tham nhũng

Để xảy ra tham nhũng, Cục trưởng cục Đường thủy nội địa bị kỷ luật khiển trách

Để xảy ra tham nhũng, Cục trưởng cục Đường thủy nội địa bị kỷ luật khiển trách

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam bị kỷ luật

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam bị kỷ luật

Vụ 'quỹ đen': Cục trưởng Hoàng Hồng Giang bị kỷ luật khiển trách

Vụ 'quỹ đen': Cục trưởng Hoàng Hồng Giang bị kỷ luật khiển trách

Khiển trách cục trưởng vụ 'quỹ đen' tại Cục Đường thủy

Khiển trách cục trưởng vụ 'quỹ đen' tại Cục Đường thủy

Cục trưởng Đường thủy nội địa bị khiển trách

Cục trưởng Đường thủy nội địa bị khiển trách

Cục trưởng Đường thủy nội địa bị khiển trách liên quan vụ 'lập quỹ đen'

Cục trưởng Đường thủy nội địa bị khiển trách liên quan vụ 'lập quỹ đen'

Kỷ luật khiển trách Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa sau vụ lập quỹ đen

Kỷ luật khiển trách Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa sau vụ lập quỹ đen

Kỷ luật khiển trách Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa sau vụ lập 'quỹ đen'

Kỷ luật khiển trách Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa sau vụ lập 'quỹ đen'

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa bị kỷ luật

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa bị kỷ luật

Bộ Giao thông khiển trách Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Bộ Giao thông khiển trách Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Cân nhắc về quy định hình thức kỷ luật giáng chức

Cân nhắc về quy định hình thức kỷ luật giáng chức

Khiển trách ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

ĐB Quốc hội tranh luận nên kỷ luật cách chức hay giáng chức cán bộ vi phạm

ĐB Quốc hội tranh luận nên kỷ luật cách chức hay giáng chức cán bộ vi phạm

Phú Yên: Kiểm tra kỷ luật 7 tổ chức đảng và 429 đảng viên vi phạm

Phú Yên: Kiểm tra kỷ luật 7 tổ chức đảng và 429 đảng viên vi phạm

Nghỉ hưu bị xóa tư cách chức vụ thì kèm theo hậu quả gì?

Nghỉ hưu bị xóa tư cách chức vụ thì kèm theo hậu quả gì?

Bí thư ấp có hành vi phản cảm trong phòng karaoke bị kỷ luật khiển trách: Quá nhẹ!

Bí thư ấp có hành vi phản cảm trong phòng karaoke bị kỷ luật khiển trách: Quá nhẹ!

Đá bại U23 Myanmar, U23 Việt Nam vẫn bị khiển trách điều gì?

Đá bại U23 Myanmar, U23 Việt Nam vẫn bị khiển trách điều gì?

Đại biểu Quốc hội ủng hộ bỏ hình thức kỷ luật 'giáng chức'

Đại biểu Quốc hội ủng hộ bỏ hình thức kỷ luật 'giáng chức'

Phú Yên: Qua kiểm tra, kỷ luật 429 đảng viên vi phạm

Phú Yên: Qua kiểm tra, kỷ luật 429 đảng viên vi phạm

Kỷ luật Trưởng Công an thị xã Long Khánh, Đồng Nai

Kỷ luật Trưởng Công an thị xã Long Khánh, Đồng Nai

Sơn Hòa (Phú Yên): Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kỷ luật 49 đảng viên

Sơn Hòa (Phú Yên): Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kỷ luật 49 đảng viên

Đồng Nai kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm

Đồng Nai kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm

Đồng Nai: Trưởng Công an TP Long Khánh bị kỷ luật khiển trách

Đồng Nai: Trưởng Công an TP Long Khánh bị kỷ luật khiển trách

Đồng Nai: Nhiều cán bộ dính sai phạm bị đề nghị kỷ luật

Đồng Nai: Nhiều cán bộ dính sai phạm bị đề nghị kỷ luật

Đồng Nai: Kỷ luật nguyên Trưởng Công an huyện Trảng Bom

Đồng Nai: Kỷ luật nguyên Trưởng Công an huyện Trảng Bom

Đột nhập vào nhà người khác ăn trộm, đạo chích bị nữ chủ nhà cưỡng hiếp: 'Tôi cũng là nạn nhân'

Đột nhập vào nhà người khác ăn trộm, đạo chích bị nữ chủ nhà cưỡng hiếp: 'Tôi cũng là nạn nhân'

Trưởng Công an thị xã Long Khánh, Đồng Nai bị kỷ luật khiển trách

Trưởng Công an thị xã Long Khánh, Đồng Nai bị kỷ luật khiển trách

Cô gái Nga chết thảm vì nội tạng bị 'kéo ra ngoài' khi sinh con

Cô gái Nga chết thảm vì nội tạng bị 'kéo ra ngoài' khi sinh con

Jun Vũ 'không muốn đẹp bất chấp mà phải giỏi bất chấp'

Jun Vũ 'không muốn đẹp bất chấp mà phải giỏi bất chấp'

Xóa bỏ tâm lý 'Không sợ bị trừng phạt' để góp phần phòng, chống tham nhũng có kết quả

Xóa bỏ tâm lý 'Không sợ bị trừng phạt' để góp phần phòng, chống tham nhũng có kết quả

Huyện An Dương, Hải Phòng: Kỷ luật 10 cán bộ, đảng viên vi phạm

Huyện An Dương, Hải Phòng: Kỷ luật 10 cán bộ, đảng viên vi phạm

Cán bộ xã bán đất công ở Sơn La: Huyện xử lý kiểu 'giơ cao đánh khẽ'?

Cán bộ xã bán đất công ở Sơn La: Huyện xử lý kiểu 'giơ cao đánh khẽ'?

Rộ tin đi hát, fan khăng khăng 'Jun Vũ chỉ cần đẹp, không cần làm gì thêm' và phản ứng của cô nàng

Rộ tin đi hát, fan khăng khăng 'Jun Vũ chỉ cần đẹp, không cần làm gì thêm' và phản ứng của cô nàng

Đà Nẵng: Một quận có 48 đảng viên bị kỷ luật

Đà Nẵng: Một quận có 48 đảng viên bị kỷ luật

Đà Nẵng: 48 đảng viên quận Sơn Trà bị kỷ luật

Đà Nẵng: 48 đảng viên quận Sơn Trà bị kỷ luật

Quận ủy Sơn Trà (Đà Nẵng): Qua kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật 48 đảng viên

Quận ủy Sơn Trà (Đà Nẵng): Qua kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật 48 đảng viên

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải còn bị Thủ tướng kỷ luật về chính quyền?

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải còn bị Thủ tướng kỷ luật về chính quyền?

Bà Rịa - Vũng Tàu: Kỷ luật khiển trách Bí thư ấp có hành vi phản cảm trong phòng karaoke

Bà Rịa - Vũng Tàu: Kỷ luật khiển trách Bí thư ấp có hành vi phản cảm trong phòng karaoke

Đà Nẵng: Một quận thi hành kỷ luật 48 đảng viên

Đà Nẵng: Một quận thi hành kỷ luật 48 đảng viên

Quận ủy Sơn Trà (Đà Nẵng): Thi hành kỷ luật khiển trách và cảnh cáo 48 đảng viên

Quận ủy Sơn Trà (Đà Nẵng): Thi hành kỷ luật khiển trách và cảnh cáo 48 đảng viên

Đề thi, đáp án môn Lịch sử lớp 10 của Hà Nội năm 2019

Đề thi, đáp án môn Lịch sử lớp 10 của Hà Nội năm 2019

Sơn La: Cán bộ xã 'ăn' cả ao cá lẫn đất công

Sơn La: Cán bộ xã 'ăn' cả ao cá lẫn đất công

8 thí sinh vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên ở Hà Nội

8 thí sinh vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên ở Hà Nội

Ngày đầu thi vào lớp 10 Hà Nội: 5 thí sinh bị đình chỉ

Ngày đầu thi vào lớp 10 Hà Nội: 5 thí sinh bị đình chỉ

Tuyển sinh lớp 10: Hà Nội có 5 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Tuyển sinh lớp 10: Hà Nội có 5 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Thi vào lớp 10 Hà Nội: 5 thí sinh bị đình chỉ trong ngày đầu

Thi vào lớp 10 Hà Nội: 5 thí sinh bị đình chỉ trong ngày đầu

5 thí sinh bị đình chỉ ngày thi đầu tiên vào lớp 10 ở Hà Nội

5 thí sinh bị đình chỉ ngày thi đầu tiên vào lớp 10 ở Hà Nội

Thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 5 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi thứ nhất

Thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 5 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi thứ nhất

5 thí sinh bị đình chỉ trong ngày đầu tiên thi lớp 10 ở Hà Nội

5 thí sinh bị đình chỉ trong ngày đầu tiên thi lớp 10 ở Hà Nội

6 thí sinh vi phạm quy chế trong buổi thi đầu tiên

6 thí sinh vi phạm quy chế trong buổi thi đầu tiên

Thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội: Gần 500 thí sinh không đến thi môn Ngữ văn

Thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội: Gần 500 thí sinh không đến thi môn Ngữ văn

Hà Nội: 497 thí sinh vắng, 6 vi phạm quy chế trong buổi thi đầu tiên

Chỉ có Ủy ban Kiểm tra T.Ư vào cuộc mới 'ra ngô ra khoai'

Chỉ có Ủy ban Kiểm tra T.Ư vào cuộc mới 'ra ngô ra khoai'

Hải Phòng công khai kết quả xử lý vi phạm hai giáo viên đánh học sinh

Hải Phòng công khai kết quả xử lý vi phạm hai giáo viên đánh học sinh

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại SAGRI: Vì sao không khởi tố?

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại SAGRI: Vì sao không khởi tố?

Kỷ luật hai cán bộ TP Ðiện Biên Phủ

Sở Nội vụ đề xuất TPHCM đề xuất kỷ luật ông Phạm Tuấn Hùng

Sở Nội vụ đề xuất TPHCM đề xuất kỷ luật ông Phạm Tuấn Hùng

Ông Lê Tấn Hùng vi phạm 18 nội dung, nhận hình thức hạ bậc lương

Ông Lê Tấn Hùng vi phạm 18 nội dung, nhận hình thức hạ bậc lương

Đề xuất kỷ luật hạ bậc lương ông Lê Tấn Hùng

Đề xuất kỷ luật hạ bậc lương ông Lê Tấn Hùng

Ông Lê Tấn Hùng bị kỷ luật 'hạ bậc lương'

Ông Lê Tấn Hùng bị kỷ luật 'hạ bậc lương'

Li kỳ vụ án bắt 'ma' của cảnh sát Indonesia

Li kỳ vụ án bắt 'ma' của cảnh sát Indonesia

Sở Nội vụ đề xuất kỷ luật nhiều cán bộ ở Sagri

Sở Nội vụ đề xuất kỷ luật nhiều cán bộ ở Sagri

Đà Nẵng: Để xảy ra xây dựng trái phép, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Đà Nẵng: Để xảy ra xây dựng trái phép, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Lấp sông mở rộng dự án 700 tỷ, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Lấp sông mở rộng dự án 700 tỷ, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Cần Thơ: Vừa bị kỷ luật vẫn được giới thiệu tái cử Ủy viên thường trực MTTQ thành phố

Cần Thơ: Vừa bị kỷ luật vẫn được giới thiệu tái cử Ủy viên thường trực MTTQ thành phố

TP.HCM: Quận 9 quyết liệt xử lý công trình xây dựng sai phạm

TP.HCM: Quận 9 quyết liệt xử lý công trình xây dựng sai phạm

Khu du lịch 700 tỷ đồng xây dựng trái phép, nhiều cán bộ ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Khu du lịch 700 tỷ đồng xây dựng trái phép, nhiều cán bộ ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Hòa Vang kỷ luật 4 cán bộ có liên quan đến vi phạm xây dựng trái phép

Kỷ luật 4 cán bộ huyện Hòa Vang để xảy ra sai phạm tại DHC Suối Đôi

Kỷ luật 4 cán bộ huyện Hòa Vang để xảy ra sai phạm tại DHC Suối Đôi