Bước ngoặt cuộc đời cô gái trẻ sau chuyến đi chơi với bạn

Bước ngoặt cuộc đời cô gái trẻ sau chuyến đi chơi với bạn

Được bạn bè rủ sang Sa Pa chơi, Vi háo hức lắm vì từ bé chỉ quanh quẩn trong thôn bản, hết đi nương lại vào...