Vì sao người dân làng Giảng Hòa phản đối việc khơi dòng lạch Khe Gai?

Vì sao người dân làng Giảng Hòa phản đối việc khơi dòng lạch Khe Gai?

Người dân phản đối chính quyền bắt tay với doanh nghiệp lấy cát đi bán

Người dân phản đối chính quyền bắt tay với doanh nghiệp lấy cát đi bán

Chính quyền cho nạo vét cát, người dân phản đối

Chính quyền cho nạo vét cát, người dân phản đối

Quảng Nam: Sợ sụt lún cầu, người dân phản đối dự án nạo vét lạch nước Khe Gai

Quảng Nam: Sợ sụt lún cầu, người dân phản đối dự án nạo vét lạch nước Khe Gai

Quảng Nam: Người dân phản đối dự án nạo vét lạch nước Khe Gai

Quảng Nam: Người dân phản đối dự án nạo vét lạch nước Khe Gai

Đại Lộc, Quảng Nam: Người dân tập trung phản đối dự án nạo vét lạch nước Khe Gai

Người dân tập trung phản đối dự án nạo vét lạch nước Khe Gai

Người dân tập trung phản đối dự án nạo vét lạch nước Khe Gai