Đà Nẵng: Siết công tác quản lý, sử dụng chung cư, nhà ở xã hội

Đà Nẵng: Siết công tác quản lý, sử dụng chung cư, nhà ở xã hội

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm điểm cán bộ thuê chung cư có vi phạm

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kiểm điểm cán bộ thuê chung cư có vi phạm

Đà Nẵng: Cưỡng chế các trường hợp vi phạm sử dụng chung cư của nhà nước

Đà Nẵng: Cưỡng chế các trường hợp vi phạm sử dụng chung cư của nhà nước

Đà Nẵng 'xử lý' gần 500 căn nhà xã hội sử dụng, sang nhượng trái quy định

Đà Nẵng 'xử lý' gần 500 căn nhà xã hội sử dụng, sang nhượng trái quy định

Gần 500 căn nhà xã hội Đà Nẵng sử dụng, sang nhượng trái quy định

Gần 500 căn nhà xã hội Đà Nẵng sử dụng, sang nhượng trái quy định

Gần 500 căn nhà xã hội Đà Nẵng sử dụng, sang nhượng trái quy định

Gần 500 căn nhà xã hội Đà Nẵng sử dụng, sang nhượng trái quy định

Đà Nẵng chỉ đạo việc bố trí thuê chung cư đối với các hộ giải tỏa

Đà Nẵng chỉ đạo việc bố trí thuê chung cư đối với các hộ giải tỏa

Thu hồi chung cư nhà nước ở không chính chủ

Thu hồi chung cư nhà nước ở không chính chủ

Giao trách nhiệm chủ đầu tư, quản lý dự án cải tạo, sửa chữa các khu chung cư trên địa bàn Đà Nẵng năm 2018

Đà Nẵng ráo riết xử lý những khu tập thể 'tử thần'

Đà Nẵng ráo riết xử lý những khu tập thể 'tử thần'

Đà Nẵng thành lập Trung tâm quản lý và khai thác nhà

Đà Nẵng thành lập Trung tâm quản lý và khai thác nhà