Trại sáng tác trẻ 2018 - cơ hội cho các nhà làm phim trẻ

Trại sáng tác trẻ 2018 - cơ hội cho các nhà làm phim trẻ

Khai mạc Trại hè Thanh niên - Sinh viên Việt Nam toàn châu Âu lần thứ 4

Khai mạc Trại hè Thanh niên - Sinh viên Việt Nam toàn châu Âu lần thứ 4

Bắt đầu trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM

Bắt đầu trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM

Khai mạc Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh

Từ Thái Lan sang Việt Nam học đại học

Từ Thái Lan sang Việt Nam học đại học

Háo hức sống cùng hơi thở, nhịp sống quê hương

Háo hức sống cùng hơi thở, nhịp sống quê hương

Khai mạc Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc trại hè thanh thiếu niên kiều bào tại TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc trại hè thanh thiếu niên kiều bào tại TP. Hồ Chí Minh

Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh

Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh