Trường học không giảng viên, không bục giảng, cam kết lương ngàn đô

Trường học không giảng viên, không bục giảng, cam kết lương ngàn đô

Học viện An ninh nhân dân trao bằng Tiến sĩ và khai giảng khóa cao học 27

Học viện An ninh nhân dân trao bằng Tiến sĩ và khai giảng khóa cao học 27

Đà Nẵng: Ba dự án khởi nghiệp tham gia chương trình ươm tạo khóa VII

Đà Nẵng: Ba dự án khởi nghiệp tham gia chương trình ươm tạo khóa VII

Khai giảng khóa 'Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí'

Khai giảng khóa 'Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Báo chí tạo niềm tin xã hội, thì phóng viên phải là người được tin cậy nhất trong xã hội'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Báo chí tạo niềm tin xã hội, thì phóng viên phải là người được tin cậy nhất trong xã hội'

Khai giảng khóa Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Quản lý Nhà nước về báo chí

Khai giảng khóa Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Quản lý Nhà nước về báo chí

Học viện ANND khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa I- năm 2018

Học viện ANND khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa I- năm 2018

HND TP.Hải Phòng: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

HND TP.Hải Phòng: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

Quận Đống Đa khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch

Quận Đống Đa khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch

Các 'Mế U60' ở miền núi Nghệ An tập đánh vần, làm phép tính đơn giản

Các 'Mế U60' ở miền núi Nghệ An tập đánh vần, làm phép tính đơn giản

Bảo hiểm PTI đào tạo chuyên sâu về xây dựng kế hoạch kinh doanh

Bảo hiểm PTI đào tạo chuyên sâu về xây dựng kế hoạch kinh doanh

ĐH Sư phạm Huế đào tạo cao học cho học viên Hàn Quốc, Lào

ĐH Sư phạm Huế đào tạo cao học cho học viên Hàn Quốc, Lào

Trường Trung cấp CSND VI khai giảng năm học 2018-2019

Trường Trung cấp CSND VI khai giảng năm học 2018-2019

Trường học về CNTT đầu tiên áp dụng đào tạo theo dự án và game hóa

Trường học về CNTT đầu tiên áp dụng đào tạo theo dự án và game hóa

Hà Nội: Gần 300 học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ lý luận chính trị

Hà Nội: Gần 300 học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị

Nhật Bản tăng cường hợp tác các lĩnh vực xã hội

Nhật Bản tăng cường hợp tác các lĩnh vực xã hội

Trường ĐH Sư phạm Huế khai giảng sau đại học khóa tuyển sinh 2018

Trường ĐH Sư phạm Huế khai giảng sau đại học khóa tuyển sinh 2018

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa XV

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa XV

Khai giảng lớp thanh tra viên chính K15

Khai giảng lớp thanh tra viên chính K15

Khai giảng năm học mới cho con em kiều bào tại thủ đô Phnom Penh

Khai giảng năm học mới cho con em kiều bào tại thủ đô Phnom Penh

Trường con em Việt kiều ở Campuchia khai giảng năm học mới

Trường con em Việt kiều ở Campuchia khai giảng năm học mới

Intek đào tạo học viên CNTT không giảng viên, không lớp học

Intek đào tạo học viên CNTT không giảng viên, không lớp học

Khai giảng Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát, Luật sư khóa 1 lần 2

Khai giảng Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát, Luật sư khóa 1 lần 2