Đạt điểm cao nhất vẫn trượt viên chức, thầy giáo đi buôn thuốc lá

Đạt điểm cao nhất vẫn trượt viên chức, thầy giáo đi buôn thuốc lá

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo làm rõ việc thí sinh xét tuyển đạt điểm cao nhất nhưng không được tuyển dụng

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo làm rõ việc thí sinh xét tuyển đạt điểm cao nhất nhưng không được tuyển dụng

Tranh cãi quy định 'ưu tiên' xét tuyển viên chức, Sở Giáo dục Nghệ An nói gì?

Tranh cãi quy định 'ưu tiên' xét tuyển viên chức, Sở Giáo dục Nghệ An nói gì?

Quy định xét tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chưa phù hợp!

Quy định xét tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chưa phù hợp!

Nghệ An: Thí sinh đạt điểm cao nhất vẫn trượt viên chức

Nghệ An: Thí sinh đạt điểm cao nhất vẫn trượt viên chức

Sở Giáo dục trả lời vụ người có điểm cao nhất trượt viên chức

Sở Giáo dục trả lời vụ người có điểm cao nhất trượt viên chức

Đạt điểm xét tuyển viên chức cao nhất vẫn bị đánh trượt

Đạt điểm xét tuyển viên chức cao nhất vẫn bị đánh trượt

Nghệ An: Bi hài chuyện thí sinh đạt điểm cao nhất vẫn trượt viên chức

Nghệ An: Bi hài chuyện thí sinh đạt điểm cao nhất vẫn trượt viên chức