Nạn mua bán người gắn mác lấy chồng ngoại

Nạn mua bán người gắn mác lấy chồng ngoại

Bi kịch của những người phụ nữ bị lừa bán làm vợ nơi xứ người

Bi kịch của những người phụ nữ bị lừa bán làm vợ nơi xứ người

Đời khốn khổ của sơn nữ xinh đẹp bị dì lừa bán sang Trung Quốc

Đời khốn khổ của sơn nữ xinh đẹp bị dì lừa bán sang Trung Quốc

Ham tiền, lừa bán cháu gái ruột sang Trung Quốc

Ham tiền, lừa bán cháu gái ruột sang Trung Quốc

Lời thanh minh muộn màng

Lời thanh minh muộn màng

Nghệ An: Dì lừa bán cháu ruột sang nước ngoài lấy tiền tiêu xài

Nghệ An: Dì lừa bán cháu ruột sang nước ngoài lấy tiền tiêu xài

Người phụ nữ nhẫn tâm lừa bán cháu ruột sang Trung Quốc

4 năm 6 tháng tù cho dì ruột bán cháu gái sang Trung Quốc

Người phụ nữ phân trần khi bán cháu ruột sang Trung Quốc

Dì nhẫn tâm lừa bán cháu gái sang Trung Quốc

Cay đắng dì ruột lừa bán cháu sang Trung Quốc

Xót xa câu chuyên người phụ nữ bị dì ruột lừa bán

Xót xa người phụ nữ bị dì ruột lừa bán sang Trung Quốc

Vì tiền, lừa bán cả cháu ruột sang Trung Quốc

Dì ruột hầu tòa vì bán cháu gái sang Trung Quốc

Hám lợi, dì ruột bán cháu gái sang Trung Quốc

'Nữ quái' hầu tòa vì nhẫn tâm bán con gái chị ruột sang Trung Quốc