Phú Thọ: Tháo dỡ công trình xây dựng xâm phạm vùng quy hoạch Đền Hùng

Phú Thọ: Tháo dỡ công trình xây dựng xâm phạm vùng quy hoạch Đền Hùng

Khu vui chơi xâm phạm Đền Hùng vẫn ngang nhiên tồn tại

Khu vui chơi xâm phạm Đền Hùng vẫn ngang nhiên tồn tại

Thu Cúc Garden Phú Thọ – Địa điểm giáo dục lý tưởng cho mọi lứa tuổi

Thu Cúc Garden Phú Thọ – Địa điểm giáo dục lý tưởng cho mọi lứa tuổi

Tháo dỡ công trình vi phạm quy hoạch Khu Di tích lịch sử đặc biệt Đền Hùng

Tháo dỡ công trình vi phạm quy hoạch Khu Di tích lịch sử đặc biệt Đền Hùng

Tháo dỡ công trình vi phạm tại Khu sinh thái Thu Cúc Garden

Tháo dỡ công trình vi phạm tại Khu sinh thái Thu Cúc Garden

Xâm phạm nghiêm trọng vùng bảo vệ di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ): Còn lớn tiếng 'thách thức' chính quyền!?

Xâm phạm nghiêm trọng vùng bảo vệ di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ): Còn lớn tiếng 'thách thức' chính quyền!?

Đóng cửa, tháo dỡ khu sinh thái vi phạm quy hoạch Di tích Đền Hùng

Yêu cầu tháo dỡ khu sinh thái vi phạm quy hoạch Khu di tích Đền Hùng

Yêu cầu đóng cửa, tháo dỡ khu sinh thái Thu Cúc Garden

Xây khu sinh thái trái phép trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng