Miệt mài tìm lại ánh sáng cho người bệnh

Miệt mài tìm lại ánh sáng cho người bệnh

Tròn 30 năm gắn bó với chuyên ngành nhãn khoa, không nhớ hết được số bệnh nhân đã 'qua tay' mình để tìm lại...