11 tác phẩm đoạt giải báo chí Tự hào Nông dân Việt Nam 2017 - 2018

11 tác phẩm đoạt giải báo chí Tự hào Nông dân Việt Nam 2017 - 2018

11 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc 'Tự hào Nông dân Việt Nam 2017-2018'

11 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc 'Tự hào Nông dân Việt Nam 2017-2018'

Công bố 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 và trao Giải báo chí toàn quốc 'Tự hào nông dân Việt Nam 2017-2018'

Công bố 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 và trao Giải báo chí toàn quốc 'Tự hào nông dân Việt Nam 2017-2018'

Sáng nay 5.10, trao giải Tự hào Nông dân Việt Nam cho 11 tác giả

Sáng nay 5.10, trao giải Tự hào Nông dân Việt Nam cho 11 tác giả

Anh Rạng... đã rạng

Anh Rạng... đã rạng

'Viết về nông dân bao nhiêu vẫn là chưa đủ'

'Viết về nông dân bao nhiêu vẫn là chưa đủ'

Làm giàu ở nông thôn: Ông Điền không... 'điên'

Làm giàu ở nông thôn: Ông Điền không... 'điên'