Hai cựu cán bộ hải quan nhận tiền 'đi đêm' để thông quan hàng lậu

Hai cựu cán bộ hải quan nhận tiền 'đi đêm' để thông quan hàng lậu

Nhận 180 triệu đồng tiền 'đi đêm' để thông quan cho hàng chục container hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử...
Buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ,... cả nhóm kéo nhau vào trại giam

Buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ,... cả nhóm kéo nhau vào trại giam

Nhận tiền rồi thông quan hàng, cựu cán bộ hải quan cảng Cát Lái nói đó là 'tiền bồi dưỡng'

Nhận tiền rồi thông quan hàng, cựu cán bộ hải quan cảng Cát Lái nói đó là 'tiền bồi dưỡng'

Xử vụ cán bộ hải quan nhận hối lộ để doanh nghiệp buôn lậu

Xử vụ cán bộ hải quan nhận hối lộ để doanh nghiệp buôn lậu

Truy tố cựu cán bộ hải quan Cát Lái nhận hối lộ

Truy tố cựu cán bộ hải quan Cát Lái nhận hối lộ

Vụ hải quan tiếp tay buôn lậu: Một cựu giám đốc được đình chỉ

Vụ hải quan tiếp tay buôn lậu: Một cựu giám đốc được đình chỉ

Cán bộ hải quan cảng Sài Gòn nhận 180 triệu để thông quan hàng lậu

Cựu cán bộ hải quan cảng Cát Lái nhận 180 triệu đồng vì… nể nang!

Làm rõ vụ hải quan tiếp tay doanh nghiệp buôn lậu