Quảng Nam kiểm tra xử lý các cây xăng dầu trong khu dân cư

Quảng Nam kiểm tra xử lý các cây xăng dầu trong khu dân cư

Quảng Nam: Hàn xì gây cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Quảng Nam: Hàn xì gây cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Cháy cây xăng do tia lửa hàn

Cháy cây xăng do tia lửa hàn

Quảng Nam: Bất ngờ nguyên nhân cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Quảng Nam: Bất ngờ nguyên nhân cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Nguyên nhân bất ngờ dẫn tới cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Nguyên nhân bất ngờ dẫn tới cháy cây xăng Khải Hoàng 2

Hé lộ nguyên nhân cháy cây xăng ở Quảng Nam

Hé lộ nguyên nhân cháy cây xăng ở Quảng Nam

Quảng Nam: Xe bồn tiếp nhiên liệu bốc cháy

Quảng Nam: Xe bồn tiếp nhiên liệu bốc cháy

Cây xăng Khải Hoàng 2 bốc cháy vì hàn xì

Cây xăng Khải Hoàng 2 bốc cháy vì hàn xì

Thợ hàn gây cháy cây xăng ở Quảng Nam

Thợ hàn gây cháy cây xăng ở Quảng Nam

Cháy cây xăng

Cháy cây xăng

Bản tin 20H: Trùm xe sang bị bắt cóc đòi tiền chuộc hai triệu đô

Bản tin 20H: Trùm xe sang bị bắt cóc đòi tiền chuộc hai triệu đô

Cháy cây xăng, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy cây xăng, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cây xăng bốc cháy ngùn ngụt, cả khu phố náo loạn

Cây xăng bốc cháy ngùn ngụt, cả khu phố náo loạn

Cây xăng cháy dữ dội khi đang tiếp nhiên liệu, dân tháo chạy

Cây xăng cháy dữ dội khi đang tiếp nhiên liệu, dân tháo chạy

Cháy lớn tại cây xăng ở Quảng Nam

Cháy lớn tại cây xăng ở Quảng Nam

Xe bồn bốc cháy ngay tại cây xăng

Xe bồn bốc cháy ngay tại cây xăng

Xe bồn bốc cháy ngay tại cây xăng

Xe bồn bốc cháy ngay tại cây xăng

Sau khi tiếp nhiên liệu, xe bồn bốc cháy thiêu rụi cả cây xăng ở Quảng Nam

Sau khi tiếp nhiên liệu, xe bồn bốc cháy thiêu rụi cả cây xăng ở Quảng Nam

Cháy lớn tại đại lý bán lẻ xăng dầu Khải Hoàng 2 ở Quảng Nam

Cháy lớn tại đại lý bán lẻ xăng dầu Khải Hoàng 2 ở Quảng Nam

Cây xăng bốc cháy dữ dội, cả khu dân cư náo loạn

Cây xăng bốc cháy dữ dội, cả khu dân cư náo loạn

Xe bồn tiếp nhiên liệu bất ngờ bốc cháy thiêu rụi cả cây xăng

Xe bồn tiếp nhiên liệu bất ngờ bốc cháy thiêu rụi cả cây xăng

Tiếp xong nhiên liệu, xe chở xăng bất ngờ bốc cháy khiến cư dân hoảng loạn

Tiếp xong nhiên liệu, xe chở xăng bất ngờ bốc cháy khiến cư dân hoảng loạn

Quảng Nam: Dân hốt hoảng sơ tán vì cây xăng bốc cháy dữ dội

Quảng Nam: Dân hốt hoảng sơ tán vì cây xăng bốc cháy dữ dội

Nhiều người hoảng loạn khi cây xăng bất ngờ bốc cháy

Nhiều người hoảng loạn khi cây xăng bất ngờ bốc cháy

Cây xăng và xe bồn tiếp nhiên liệu bốc cháy dữ dội, dân hoảng loạn bỏ chạy

Cây xăng và xe bồn tiếp nhiên liệu bốc cháy dữ dội, dân hoảng loạn bỏ chạy

Quảng Nam: Cháy dữ dội tại cây xăng Khải Hoàng 2

Quảng Nam: Cháy dữ dội tại cây xăng Khải Hoàng 2