Phúc thẩm vụ PVC: Viện kiểm sát khẳng định các bị cáo cố ý làm trái

Phúc thẩm vụ PVC: Viện kiểm sát khẳng định các bị cáo cố ý làm trái

Ông Phùng Đình Thực bán nhà để khắc phục hậu quả

Ông Phùng Đình Thực bán nhà để khắc phục hậu quả

Bị cáo Đinh La Thăng nhận 'có thiếu trách nhiệm...'

Bị cáo Đinh La Thăng nhận 'có thiếu trách nhiệm...'

Phúc thẩm vụ án tại PVC: Làm rõ hành vi cố ý làm trái của các bị cáo

Phúc thẩm vụ án tại PVC: Làm rõ hành vi cố ý làm trái của các bị cáo

Đại án PVC: Triệu tập đại diện Văn phòng PVN về việc xử lý văn bản

Đại án PVC: Triệu tập đại diện Văn phòng PVN về việc xử lý văn bản

Nguyên chánh văn phòng PVN đối chất với bị cáo Phùng Đình Thực và Đinh La Thăng

Nguyên chánh văn phòng PVN đối chất với bị cáo Phùng Đình Thực và Đinh La Thăng

Phúc thẩm ông Đinh La Thăng: 'Người đặc biệt' khai gì?

Phúc thẩm ông Đinh La Thăng: 'Người đặc biệt' khai gì?

Chủ tịch PVPower trả lời tòa trong phiên xử bị cáo Đinh La Thăng

Chủ tịch PVPower trả lời tòa trong phiên xử bị cáo Đinh La Thăng