Quảng Bình: Thưởng nóng lực lượng đánh án phá đường dây buôn bán ma túy

Quảng Bình: Thưởng nóng lực lượng đánh án phá đường dây buôn bán ma túy

Quảng Bình: Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Quảng Bình: Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp

Quảng Bình: Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 24.000 viên ma túy

Quảng Bình: Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 24.000 viên ma túy

Quảng Bình: Ngăn chặn 24000 viên ma túy vượt biên giới

Quảng Bình: Ngăn chặn 24000 viên ma túy vượt biên giới

Bắt 3 người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt 3 người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy vào Việt Nam

Triệt phá đường dây vận chuyển 24.000 viên ma túy

Triệt phá đường dây vận chuyển 24.000 viên ma túy

Bắt vụ vận chuyển 24 ngàn viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Bắt vụ vận chuyển 24 ngàn viên ma túy từ Lào về Việt Nam