Lữ đoàn 205 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 205 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2018-2019

Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2018-2019

Giao lưu cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở tại 8 đơn vị đầu mối toàn quân

Giao lưu cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở tại 8 đơn vị đầu mối toàn quân

Tạo nền tảng vững chắc xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại

Tạo nền tảng vững chắc xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại

Tăng cường năng lực toàn diện cho cán bộ thông tin liên lạc cấp phân đội

Tăng cường năng lực toàn diện cho cán bộ thông tin liên lạc cấp phân đội

Khai mạc cuộc thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn năm 2018

Khai mạc cuộc thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn năm 2018

Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan chỉ huy-tham mưu

Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan chỉ huy-tham mưu

Thống nhất nội dung công tác và xây dựng chính quy ngành doanh trại quân đội

Lữ đoàn Thông tin 139 kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống

Các đơn vị tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới

Các đơn vị tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới