Những 'ông già gân' của các lực lượng không quân trên thế giới

Những 'ông già gân' của các lực lượng không quân trên thế giới

Với tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ hàng không, đa số máy bay quân sự trở nên lỗi thời rất...