Hôn nhân đổ vỡ của hai người bạn rất thân

Hôn nhân đổ vỡ của hai người bạn rất thân

Sống với nhau gần một năm thì chồng nói ly hôn, nhưng tôi hoàn toàn không bị sốc. Tôi biết trước điều này...