Những ý kiến tâm huyết

Những ý kiến tâm huyết

LTS: Tại Hội thảo khoa học với chủ đề: 'Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam-Vai trò, ý nghĩa và bài học lịch...
Tiếp bước truyền thống từ Khởi nghĩa Hòn Khoai

Tiếp bước truyền thống từ Khởi nghĩa Hòn Khoai

Cà Mau: Phát huy truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai để tiếp tục phát triển bền vững

Cà Mau: Phát huy truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai để tiếp tục phát triển bền vững

Cà Mau: Phát huy truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai để tiếp tục phát triển bền vững

Cà Mau: Phát huy truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai để tiếp tục phát triển bền vững

Dấu ấn qua các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh

Dấu ấn qua các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII

Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ thành phố Hà Nội: Bảo vệ vững chắc Thủ đô, chi viện đầy đủ cho chiến trường miền Nam

Sống mãi tinh thần 'Độc lập tự do hay là chết'!

Sống mãi tinh thần 'Độc lập tự do hay là chết'!

Kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn

Kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn

Lan tỏa sự năng động, sáng tạo

'Chứng nhân' của mùa Thu lịch sử

'Chứng nhân' của mùa Thu lịch sử

Những ngày thu đáng nhớ

Những ngày thu đáng nhớ

Khởi nghĩa thành công, chính quyền về tay nhân dân

Khởi nghĩa thành công, chính quyền về tay nhân dân

Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội - Sự kiện đặc biệt trong Cách mạng tháng Tám 1945

Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội - Sự kiện đặc biệt trong Cách mạng tháng Tám 1945

Dấu son lịch sử ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Dấu son lịch sử ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Lá cờ đầu của cuộc khởi nghĩa ở Thanh Hóa

Lá cờ đầu của cuộc khởi nghĩa ở Thanh Hóa

Cách mạng Tháng 8 trên đất Cố đô Huế

Cách mạng Tháng 8 trên đất Cố đô Huế

Bến Bắc Cao Lãnh tháng Tám năm bốn lăm

Bến Bắc Cao Lãnh tháng Tám năm bốn lăm

Vai trò của Thủ đô Hà Nội trong Cách mạng Tháng Tám

Vai trò của Thủ đô Hà Nội trong Cách mạng Tháng Tám

Sao Tháng Tám soi đường ta đi tới

Sao Tháng Tám soi đường ta đi tới

Dòng sông cuộn chảy nghệ thuật đổi mới cách viết

Dòng sông cuộn chảy nghệ thuật đổi mới cách viết

Hội thảo 'Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Hội thảo 'Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng mãi truyền thống phụ nữ 'Ba đảm đang'

Sáng mãi truyền thống phụ nữ 'Ba đảm đang'

Bài 3: Thành ủy Hà Nội lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công

Bài 3: Thành ủy Hà Nội lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công

Trên nẻo đường này xưa ta đã đi

Trên nẻo đường này xưa ta đã đi

Tổng duyệt vở diễn về chiến sỹ cách mạng Phan Đăng Lưu

Tổng duyệt vở diễn về chiến sỹ cách mạng Phan Đăng Lưu

Dấu ấn cuộc vận động và danh hiệu 'Ba nhất'

Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội

Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội

Quyết giữ lời thề non sông

Quyết giữ lời thề non sông

Hào hùng Bến Thủy

Hào hùng Bến Thủy

Chương trình nghệ thuật 'Bến Thủy anh hùng'

Chương trình nghệ thuật 'Bến Thủy anh hùng'

Tết Độc lập và âm hưởng hòa bình

Tết Độc lập và âm hưởng hòa bình

Nhớ về Tết Độc lập đầu tiên

Nhớ về Tết Độc lập đầu tiên

Vang vọng giai điệu tự hào

Vang vọng giai điệu tự hào

Khát vọng Cất cánh Việt Nam

Khát vọng Cất cánh Việt Nam

Dự kiến gần 5.000 người sẽ tham dự chương trình nghệ thuật 'Bến Thủy anh hùng' tại Nghệ An

Dự kiến gần 5.000 người sẽ tham dự chương trình nghệ thuật 'Bến Thủy anh hùng' tại Nghệ An

Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử cách mạng đình Liên Châu (xã Hoằng Châu)

Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử cách mạng đình Liên Châu (xã Hoằng Châu)

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, vững bước trên hành trình đổi mới

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, vững bước trên hành trình đổi mới

Dấu ấn cách mạng Tháng Tám ở Quảng Ninh

Dấu ấn cách mạng Tháng Tám ở Quảng Ninh

Khám phá tòa dinh thự đặc biệt gắn với Cách mạng Tháng 8

Khám phá tòa dinh thự đặc biệt gắn với Cách mạng Tháng 8