Hơn 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi ở châu Âu chứa các tế bào biến đổi gen bị cấm

Hơn 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi ở châu Âu chứa các tế bào biến đổi gen bị cấm

Hơn 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi ở châu Âu có thể bị nhiễm các tế bào biến đổi gen bị cấm, có trong chất...
Kháng thuốc kháng sinh - Mối lo ngại của toàn thế giới

Kháng thuốc kháng sinh - Mối lo ngại của toàn thế giới

Việt Nam thuộc nhóm nước kháng kháng sinh nhất thế giới

Việt Nam thuộc nhóm nước kháng kháng sinh nhất thế giới

Kháng sinh 'vô nghĩa' với bệnh do vi rút gây ra

Kháng sinh 'vô nghĩa' với bệnh do vi rút gây ra

Sử dụng kháng sinh như thế nào là đúng cách?

Sử dụng kháng sinh như thế nào là đúng cách?

Sử dụng kháng sinh như thế nào là đúng cách?

Sử dụng kháng sinh như thế nào là đúng cách?

Kháng thuốc kháng sinh có thể gây tử vong cho 10 triệu người