Những 'chuyến xe tri thức'

Những 'chuyến xe tri thức'

Không chỉ ngồi tại các phòng đọc khang trang như hình dung của nhiều người, cán bộ Thư viện Hà Nội còn thực...