Hám lời...

Hám lời...

Hà Tĩnh: Bị bắt giữ khi thuê khách sạn để giao dịch ma túy

Hà Tĩnh: Bị bắt giữ khi thuê khách sạn để giao dịch ma túy

Khen thưởng Ban chuyên án bắt đối tượng vận chuyển gần 5kg cần sa

Khen thưởng Ban chuyên án bắt đối tượng vận chuyển gần 5kg cần sa

Bắt đối tượng giấu gần 5 kg cần sa trong khách sạn

Bắt đối tượng giấu gần 5 kg cần sa trong khách sạn

Xách hơn 4,6kg cần sa vào khách sạn giao dịch

Xách hơn 4,6kg cần sa vào khách sạn giao dịch

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng buôn bán cần sa ngay trong khách sạn

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng buôn bán cần sa ngay trong khách sạn

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng cùng số lượng lớn cần sa trên đường đi tiêu thụ

Bị bắt khi đang chờ tiêu thụ cần sa ở một khách sạn