Tập đoàn Geleximco:Dấu ấn từ các khu đô thị tới sân golf

Tập đoàn Geleximco:Dấu ấn từ các khu đô thị tới sân golf

Tập đoàn Geleximco tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược với lĩnh vực sân golf và đã tạo dấu ấn cùng...
Những sân golf ghi dấu ấn Geleximco

Những sân golf ghi dấu ấn Geleximco

Tập đoàn Geleximco: Dấu ấn từ các khu đô thị tới sân golf

Tập đoàn Geleximco: Dấu ấn từ các khu đô thị tới sân golf

Tập đoàn Geleximco khai trương tòa văn phòng cho thuê hạng A - Peakview Tower

Tập đoàn Geleximco khai trương tòa văn phòng cho thuê hạng A - Peakview Tower

Năm 2019, Geleximo đạt lợi nhuận trên 1.200 tỷ đồng

Năm 2019, Geleximo đạt lợi nhuận trên 1.200 tỷ đồng

Năm 2019, Geleximo đạt lợi nhuận trên 1.200 tỷ đồng

Năm 2019, Geleximo đạt lợi nhuận trên 1.200 tỷ đồng

Tập đoàn Geleximco khai trương tòa văn phòng cho thuê hạng A - Peakview Tower

Tập đoàn Geleximco khai trương tòa văn phòng cho thuê hạng A - Peakview Tower