Yên Bái truy vết khẩn những người đến từ những địa điểm dưới dây

Yên Bái truy vết khẩn những người đến từ những địa điểm dưới dây

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Yên Bái vừa có thông báo khẩn rà soát các trường hợp có liên quan...
TP HCM thông báo mới nhất giám sát người về từ thẩm mỹ viện Amida Đà Nẵng

TP HCM thông báo mới nhất giám sát người về từ thẩm mỹ viện Amida Đà Nẵng

61 F1 tại Khánh Hòa âm tính lần một

61 F1 tại Khánh Hòa âm tính lần một

TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3141

TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3141

TP.HCM: Khẩn trương tìm người đi trên 2 chuyến bay, 1 chuyến xe và có mặt tại 22 nhà hàng, khách sạn

TP.HCM: Khẩn trương tìm người đi trên 2 chuyến bay, 1 chuyến xe và có mặt tại 22 nhà hàng, khách sạn

TP.HCM khẩn tìm người đi chung xe, chuyến bay liên quan BN3141

TP.HCM khẩn tìm người đi chung xe, chuyến bay liên quan BN3141

TP Hồ Chí Minh: Tìm người liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3141

TP Hồ Chí Minh: Tìm người liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3141

TP.HCM thông báo khẩn tìm người từng đến 22 điểm ở Nha Trang, Đà Lạt

TP.HCM thông báo khẩn tìm người từng đến 22 điểm ở Nha Trang, Đà Lạt

TP.HCM tìm người từng đi Nha Trang, Đà Lạt liên quan BN 3141

TP.HCM tìm người từng đi Nha Trang, Đà Lạt liên quan BN 3141

TP.HCM tìm người đến từ các địa điểm ở Nha Trang và Đà Lạt

TP.HCM tìm người đến từ các địa điểm ở Nha Trang và Đà Lạt

TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3141

TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3141

Khánh Hòa: Kết quả xét nghiệm 52 người tiếp xúc với BN 3141

Khánh Hòa: Kết quả xét nghiệm 52 người tiếp xúc với BN 3141

Có kết quả xét nghiệm 52 trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 3141

Có kết quả xét nghiệm 52 trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 3141

Khánh Hòa thông báo khẩn tìm người liên quan bệnh nhân 3141

Khánh Hòa thông báo khẩn tìm người liên quan bệnh nhân 3141