Thêm nhiều khách sạn làm nơi cách ly tập trung có thu phí

Thêm nhiều khách sạn làm nơi cách ly tập trung có thu phí

'Dịch vụ tại khách sạn rất tốt. Mọi yêu cầu trong quá trình cách ly 14 ngày của gia đình tôi đều được khách...
Hà Nội: 14 khách sạn được chọn làm nơi cách ly tập trung có thu phí

Hà Nội: 14 khách sạn được chọn làm nơi cách ly tập trung có thu phí

Hà Nội có 14 khách sạn làm nơi cách ly tập trung có thu phí

Hà Nội có 14 khách sạn làm nơi cách ly tập trung có thu phí

Hà Nội: Thành lập một số cơ sở cách ly y tế tập trung

Hà Nội: Thành lập một số cơ sở cách ly y tế tập trung

Hà Nội thành lập một số cơ sở cách ly y tế tập trung

Hà Nội thành lập một số cơ sở cách ly y tế tập trung

Doanh nghiệp không thể bình chân như vại trước dịch Covid-19

Doanh nghiệp không thể bình chân như vại trước dịch Covid-19

Bí thư Hà Nội: Nhu cầu cách ly Covid-19 tại khách sạn tự trả tiền rất lớn

Các Doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp với Thành phố trong phòng, chống dịch Covid-19

Bí thư Vương Đình Huệ: Huy động các khách sạn vào cách ly tập trung cho người tự chi trả

Không thể ngồi chờ khách sạn phá sản vì ế trong khi nhiều người muốn trả phí để vào cách ly

Bí thư Thành ủy Hà Nội: 'Khẩn trương đề xuất đưa các khách sạn vào cách ly tập trung'

CTCP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ – UpCoM)

Nâng cao vai trò của cộng tác viên dân số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng