Hà Nội thêm 1 ca nghi nhiễm Covid là F1 của giám đốc Công ty Hacinco

Hà Nội thêm 1 ca nghi nhiễm Covid là F1 của giám đốc Công ty Hacinco

Trong 2 trường hợp dương tính mới tại Hà Nội tối 13/5, một người là F1 của giám đốc Công ty Hacinco được Bộ...
Thêm F1 của Giám đốc Hacinco trở thành F0

Thêm F1 của Giám đốc Hacinco trở thành F0

Hà Nội thêm 1 trường hợp F1 của Giám đốc Hacinco dương tính với SARS-CoV-2

Hà Nội thêm 1 trường hợp F1 của Giám đốc Hacinco dương tính với SARS-CoV-2

Thêm 2 ca COVID-19 ở Hà Nội vào tối ngày 13-5

Thêm 2 ca COVID-19 ở Hà Nội vào tối ngày 13-5

Thêm 1 ca F1 liên quan đến Giám đốc Hacinco dương tính với SARS-CoV-2

Thêm 1 ca F1 liên quan đến Giám đốc Hacinco dương tính với SARS-CoV-2

Thêm 1 người tiếp xúc với Giám đốc Hacinco nghi mắc COVID-19

Thêm 1 người tiếp xúc với Giám đốc Hacinco nghi mắc COVID-19

Người đàn ông dương tính SARS-CoV-2 có 2 lần tiếp xúc với Giám đốc Hacinco mắc Covid-19

Người đàn ông dương tính SARS-CoV-2 có 2 lần tiếp xúc với Giám đốc Hacinco mắc Covid-19

Thêm F1 của Giám đốc Hacinco dương tính với SARS-CoV-2

Thêm F1 của Giám đốc Hacinco dương tính với SARS-CoV-2

Thêm 1 trường hợp F1 của ca bệnh 3.634 dương tính

Thêm 1 trường hợp F1 của ca bệnh 3.634 dương tính

Hà Nội: Thêm 1 ca dương tính COVID-19 liên quan đến Giám đốc Hacinco

Hà Nội: Thêm 1 ca dương tính COVID-19 liên quan đến Giám đốc Hacinco

Thêm 1 F1 của Giám đốc Hacinco nhiễm Covid-19

Thêm 1 F1 của Giám đốc Hacinco nhiễm Covid-19

Thêm 1 F1 của vợ chồng ở Center Point dương tính SARS-CoV-2

Thêm 1 F1 của vợ chồng ở Center Point dương tính SARS-CoV-2

Thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với Giám đốc Hacinco

Thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với Giám đốc Hacinco

Thêm một F1 của giám đốc Hacinco dương tính với nCoV

Thêm một F1 của giám đốc Hacinco dương tính với nCoV