Loại 'vaccine' hữu hiệu nhất

Loại 'vaccine' hữu hiệu nhất

Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 ở Hà Nội và một số địa phương có những diễn biến phức tạp.
Tất cả F1 tại Hải Phòng có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Tất cả F1 tại Hải Phòng có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Hải Phòng: Kết quả xét nghiệm 155 trường hợp liên quan đến chuyên gia Ấn Độ

Hải Phòng: Kết quả xét nghiệm 155 trường hợp liên quan đến chuyên gia Ấn Độ

Hà Nội triệt phá đường dây nhập cảnh trái phép

Hà Nội triệt phá đường dây nhập cảnh trái phép

141 người ở Hải Phòng liên quan đến BN2986 âm tính với SAR-COV-2

141 người ở Hải Phòng liên quan đến BN2986 âm tính với SAR-COV-2

Cách ly tài xế ở Hải Phòng chở chuyên gia Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2

Cách ly tài xế ở Hải Phòng chở chuyên gia Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2

Hải Phòng: 141 trường hợp liên quan đến BN2986 người Ấn Độ bước đầu âm tính với SAR-COV-2

Hải Phòng: 141 trường hợp liên quan đến BN2986 người Ấn Độ bước đầu âm tính với SAR-COV-2

Lấy mẫu xét nghiệm 141 người liên quan đến chuyên gia Ấn Độ mắc Covid-19

Lấy mẫu xét nghiệm 141 người liên quan đến chuyên gia Ấn Độ mắc Covid-19

Hải Phòng: Truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 141 người liên quan đến chuyên gia người Ấn Độ

Hải Phòng: Truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 141 người liên quan đến chuyên gia người Ấn Độ

Hải Phòng xét nghiệm 141 người liên quan chuyên gia Ấn Độ mắc Covid-19

Hải Phòng xét nghiệm 141 người liên quan chuyên gia Ấn Độ mắc Covid-19

Kết quả xét nghiệm 47 mẫu liên quan đến ca bệnh chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội

Kết quả xét nghiệm 47 mẫu liên quan đến ca bệnh chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội

Xét nghiệm các trường hợp liên quan chuyên gia người Ấn Độ nhiễm Covid-19

Xét nghiệm các trường hợp liên quan chuyên gia người Ấn Độ nhiễm Covid-19

42 người sống tại tầng 24 Park 10 Times City, Hà Nội, đã có kết quả xét nghiệm âm tính

42 người sống tại tầng 24 Park 10 Times City, Hà Nội, đã có kết quả xét nghiệm âm tính

Kết quả xét nghiệm 42 người cùng tầng chung cư với ca dương tính nCoV ở Hà Nội

Kết quả xét nghiệm 42 người cùng tầng chung cư với ca dương tính nCoV ở Hà Nội

42 người liên quan ca mắc Covid-19 tại Times City có kết quả âm tính

42 người liên quan ca mắc Covid-19 tại Times City có kết quả âm tính

Hà Nội: Kết quả xét nghiệm người ở cùng tầng với ca COVID-19 tại Times City

Hà Nội: Kết quả xét nghiệm người ở cùng tầng với ca COVID-19 tại Times City

CLIP: Phong tỏa chung cư 34 tầng có chuyên gia Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2

Hà Nội: Một chuyên gia Ấn Độ sống tại chung cư Times City dương tính với SARS-CoV-2

Hà Nội: Một chuyên gia Ấn Độ sống tại chung cư Times City dương tính với SARS-CoV-2

Hà Nội phong tỏa tòa Park 10, khu đô thị Times City

Hà Nội phong tỏa tòa Park 10, khu đô thị Times City

Lấy mẫu 43 trường hợp liên quan chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19

Lấy mẫu 43 trường hợp liên quan chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19

Hà Nội: Tạm thời phong tỏa tòa Park 10 khu đô thị Time City

Hà Nội: Tạm thời phong tỏa tòa Park 10 khu đô thị Time City

Hà Nội ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 là người Ấn Độ

Hà Nội ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 là người Ấn Độ

Hà Nội có thêm ca mắc COVID-19 là chuyên gia Ấn Độ

Hà Nội có thêm ca mắc COVID-19 là chuyên gia Ấn Độ

Hà Nội phong tỏa tạm thời tòa nhà Park 10, khu đô thị Times City

Hà Nội phong tỏa tạm thời tòa nhà Park 10, khu đô thị Times City

Hà Nội cách ly tầng chung cư có chuyên gia Ấn Độ nghi mắc COVID-19

Hà Nội cách ly tầng chung cư có chuyên gia Ấn Độ nghi mắc COVID-19

Phong tỏa tòa nhà Park 10 Times City

Phong tỏa tòa nhà Park 10 Times City

Tạm thời phong tỏa tòa Park 10, Times City liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Tạm thời phong tỏa tòa Park 10, Times City liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Hà Nội: Truy vết 6 F1, lấy mẫu 41 người liên quan ca bệnh chuyên gia người Ấn Độ

Hà Nội: Truy vết 6 F1, lấy mẫu 41 người liên quan ca bệnh chuyên gia người Ấn Độ

Hà Nội ghi nhận một chuyên gia người Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2

Hà Nội ghi nhận một chuyên gia người Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2

Hà Nội: Phong tỏa tòa Park 10, Khu đô thị Times City có chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19

Hà Nội: Phong tỏa tòa Park 10, Khu đô thị Times City có chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19

Hà Nội ghi nhận chuyên gia Ấn Độ dương tính sau cách ly

Hà Nội ghi nhận chuyên gia Ấn Độ dương tính sau cách ly

Hà Nội: Phong tỏa một tòa nhà do phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là chuyên gia Ấn Độ

Hà Nội: Phong tỏa một tòa nhà do phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là chuyên gia Ấn Độ

Hà Nội: Ghi nhận một chuyên gia người Ấn Độ mắc Covid-19 sau khi hết cách ly

Hà Nội: Ghi nhận một chuyên gia người Ấn Độ mắc Covid-19 sau khi hết cách ly

Hà Nội thêm 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là chuyên gia Ấn Độ

Hà Nội thêm 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là chuyên gia Ấn Độ

Một chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 sau khi rời khu cách ly

Một chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 sau khi rời khu cách ly

Hà Nội: Tạm thời phong tỏa tòa Park 10, khu đô thị Times City

Hà Nội: Tạm thời phong tỏa tòa Park 10, khu đô thị Times City

Hà Nội thêm 1 ca Covid-19 là chuyên gia người Ấn Độ

Hà Nội thêm 1 ca Covid-19 là chuyên gia người Ấn Độ

Hà Nội: Thêm 1 trường hợp dương tính sau cách ly 14 ngày

Hà Nội: Thêm 1 trường hợp dương tính sau cách ly 14 ngày

Hà Nội: Một chuyên gia người Ấn Độ sống ở Times City dương tính với SARS-CoV-2

Hà Nội: Một chuyên gia người Ấn Độ sống ở Times City dương tính với SARS-CoV-2

Thông tin về người Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin về người Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hà Nội: Chuyên gia Ấn độ ở Times City dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi cách ly tại Hải Phòng

Hà Nội: Chuyên gia Ấn độ ở Times City dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi cách ly tại Hải Phòng

Tạm thời phong tỏa tòa Park 10 khu đô thị Times City có ca mắc COVID-19

Tạm thời phong tỏa tòa Park 10 khu đô thị Times City có ca mắc COVID-19

Chuyên gia Ấn Độ tại Hà Nội mắc COVID-19 sau khi rời khỏi khu cách ly

Chuyên gia Ấn Độ tại Hà Nội mắc COVID-19 sau khi rời khỏi khu cách ly

Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 sau cách ly 14 ngày

Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 sau cách ly 14 ngày

Hà Nội: Một chuyên gia Ấn Độ mắc Covid-19 sau khi rời khu cách ly

Hà Nội: Một chuyên gia Ấn Độ mắc Covid-19 sau khi rời khu cách ly