Cháy khách sạn ở khu trung tâm TP.HCM: Công an mời 3 thợ hàn đến làm việc

Cháy khách sạn ở khu trung tâm TP.HCM: Công an mời 3 thợ hàn đến làm việc

Cháy khách sạn ở trung tâm TP.HCM: Mời 3 thợ hàn lên làm việc

Cháy khách sạn ở trung tâm TP.HCM: Mời 3 thợ hàn lên làm việc

Clip: Hiện trường vụ cháy lớn tại khách sạn A&EM

Clip: Hiện trường vụ cháy lớn tại khách sạn A&EM

Cháy khách sạn ở trung tâm TP.HCM: Nghi vấn 3 thợ hàn gây cháy

Cháy khách sạn ở trung tâm TP.HCM: Nghi vấn 3 thợ hàn gây cháy

Vụ cháy khách sạn A&EM ở Sài Gòn: Mời 3 thợ hàn nghi có liên quan lên làm việc

Vụ cháy khách sạn A&EM ở Sài Gòn: Mời 3 thợ hàn nghi có liên quan lên làm việc

Cháy khách sạn 12 tầng ở khu trung tâm TP HCM, du khách bỏ chạy

Cháy khách sạn 12 tầng ở khu trung tâm TP HCM, du khách bỏ chạy

Cháy lớn khách sạn A&EM, người ngoại quốc tháo chạy giữa trung tâm Sài Gòn

Cháy lớn khách sạn A&EM, người ngoại quốc tháo chạy giữa trung tâm Sài Gòn