Giải golf chào mừng APEC 2017 diễn ra thành công tốt đẹp

Giải golf chào mừng APEC 2017 diễn ra thành công tốt đẹp

Giải golf chào mừng APEC 2017 diễn ra thành công tốt đẹp

Giải golf chào mừng APEC 2017 diễn ra thành công tốt đẹp

Mai House Hội An đón tiếp hơn 1000 CEO dự APEC 2017

Mai House Hội An đón tiếp hơn 1000 CEO dự APEC 2017

Tinh thần thể thao APEC chiến thắng mưa to tại Đà Nẵng

Tinh thần thể thao APEC chiến thắng mưa to tại Đà Nẵng

Thú vị giải Golf giao hữu giữa các nhà lãnh đạo và CEO dự APEC

Thú vị giải Golf giao hữu giữa các nhà lãnh đạo và CEO dự APEC

Tổ chức giải golf giao hữu của các nhà lãnh đạo và CEO APEC

Tổ chức giải golf giao hữu của các nhà lãnh đạo và CEO APEC

Đón 1.300 quan khách APEC bằng văn hóa truyền thống Hội An

Đón 1.300 quan khách APEC bằng văn hóa truyền thống Hội An

CEO APEC chơi golf và trải nghiệm văn hóa Hội An

CEO APEC chơi golf và trải nghiệm văn hóa Hội An