Trăn khổng lồ Anaconda và cá sấu kịch chiến: Kết ngỡ ngàng

Trăn khổng lồ Anaconda và cá sấu kịch chiến: Kết ngỡ ngàng

Địa điểm diễn ra cuộc chiến này là vùng đầm lầy nhiệt đới Pantanal ở Brazil.
Kinh hoàng cảnh trăn khổng lồ hạ gục sát thủ đầm lầy Amazon

Kinh hoàng cảnh trăn khổng lồ hạ gục sát thủ đầm lầy Amazon

Báo đốm phi thân từ trên cây cao xuống sông tóm gọn cá sấu

Báo đốm phi thân từ trên cây cao xuống sông tóm gọn cá sấu

Cái kết ngỡ ngang sang cuộc chiến kịch tính giữa trăn Anaconda khổng lồ và cá sấu

Cái kết ngỡ ngang sang cuộc chiến kịch tính giữa trăn Anaconda khổng lồ và cá sấu

Trăn Anaconda và cá sấu ác chiến 'kịch liệt' và cái kết 'không có hậu'

Trăn Anaconda và cá sấu ác chiến 'kịch liệt' và cái kết 'không có hậu'

Ảnh động vật: Trăn khổng lồ quyết chiến, ếch vàng chào đời...

Ảnh động vật: Trăn khổng lồ quyết chiến, ếch vàng chào đời...

Kịch tính trăn khổng lồ siết chết, làm gãy chân cá sấu

Xem trăn khủng đại chiến với cá sấu dưới nước

Xem trăn khủng đại chiến với cá sấu dưới nước

Trăn khổng lồ giết chết sát thủ đầm lầy ở Amazon

Trăn khổng lồ giết chết sát thủ đầm lầy ở Amazon

Trăn khổng lồ siết cá sấu caiman 'thừa sống thiếu chết' trong cuộc chiến kịch tính tới phút chót

Trăn khổng lồ siết cá sấu caiman 'thừa sống thiếu chết' trong cuộc chiến kịch tính tới phút chót