Chủ tịch BEA: 'MIKGroup đã giúp chúng tôi hiện thực hóa ý tưởng về khu vườn chân mây'

Chủ tịch BEA: 'MIKGroup đã giúp chúng tôi hiện thực hóa ý tưởng về khu vườn chân mây'

Chủ tịch BEA: MIKGroup giúp hiện thực hóa ý tưởng về khu vườn chân mây

Chủ tịch BEA: MIKGroup giúp hiện thực hóa ý tưởng về khu vườn chân mây

Chủ tịch BEA: 'Hợp tác với MIKGroup đúng là ý tưởng lớn gặp nhau'

Chủ tịch BEA: 'Hợp tác với MIKGroup đúng là ý tưởng lớn gặp nhau'

Vườn trên cao - lời giải cho khát vọng sống xanh

Vườn trên cao - lời giải cho khát vọng sống xanh

Dự án nào sẽ 'giải cơn khát' về cuộc sống xanh cho người Hà Nội?

Dự án nào sẽ 'giải cơn khát' về cuộc sống xanh cho người Hà Nội?

Đâu sẽ là 'khu vườn' tiếp theo của MIKGroup?

Đâu sẽ là 'khu vườn' tiếp theo của MIKGroup?