Chủ tịch SoftBank tiết lộ ngày iPhone 11 lên kệ

Chủ tịch SoftBank tiết lộ ngày iPhone 11 lên kệ

Tại hội nghị các nhà đầu tư, chủ tịch SoftBank - Ken Miyauchi - đã vô tình hé lộ ngày iPhone 11 lên kệ.