Chiến thắng biểu tượng của 'phe dân chủ' Hong Kong

Chiến thắng biểu tượng của 'phe dân chủ' Hong Kong

Tình hình Hong Kong mới nhất: Phe thân Bắc Kinh thua nặng trong bầu cử

Tình hình Hong Kong mới nhất: Phe thân Bắc Kinh thua nặng trong bầu cử

Bầu cử địa phương tại Hongkong: Phe dân chủ giành chiến thắng áp đảo

Bầu cử địa phương tại Hongkong: Phe dân chủ giành chiến thắng áp đảo

Ngoại trưởng Trung Quốc phát ngôn cứng rắn sau cú sốc bầu cử Hong Kong

Ngoại trưởng Trung Quốc phát ngôn cứng rắn sau cú sốc bầu cử Hong Kong

Toàn cảnh cuộc bầu cử ở Hong Kong, phe ủng hộ dân chủ 'vỡ òa' chiến thắng

Toàn cảnh cuộc bầu cử ở Hong Kong, phe ủng hộ dân chủ 'vỡ òa' chiến thắng

Phe dân chủ Hong Kong chiến thắng trong bầu cử cấp quận

Phe dân chủ Hong Kong chiến thắng trong bầu cử cấp quận

Bầu cử Hội đồng quận ở Hong Kong: Phe ủng hộ dân chủ thắng áp đảo

Bầu cử Hội đồng quận ở Hong Kong: Phe ủng hộ dân chủ thắng áp đảo

Phe dân chủ Hong Kong chiến thắng áp đảo trong bầu cử cấp quận

Phe dân chủ Hong Kong chiến thắng áp đảo trong bầu cử cấp quận