Vì sao bà Kelly Craft được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại LHQ?

Vì sao bà Kelly Craft được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại LHQ?

Ông Trump đề cử Đại sứ ở Canada làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Ông Trump đề cử Đại sứ ở Canada làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Bà Kelly Knight Craft được đề cử vị trí Đại sứ Mỹ ở Liên hợp quốc

Kelly Craft là ứng viên mới cho vị trí đại sứ Mỹ tại LHQ

Kelly Craft là ứng viên mới cho vị trí đại sứ Mỹ tại LHQ

Mỹ đề cử bà Knight Craft làm Đại sứ ở Liên hợp quốc

Mỹ đề cử bà Knight Craft làm Đại sứ ở Liên hợp quốc

Mỹ đề cử bà Knight Craft cho vị trí Đại sứ ở Liên hợp quốc

Mỹ đề cử bà Knight Craft cho vị trí Đại sứ ở Liên hợp quốc

Ông Trump đề cử bà Kelly Knight Craft làm đại sứ tại LHQ

Ông Trump đề cử bà Kelly Knight Craft làm đại sứ tại LHQ

Ông Trump đề cử bà Kelly Knight Craft cho vị trí Đại sứ tại Liên hợp quốc

Ông Trump đề cử bà Kelly Knight Craft cho vị trí Đại sứ tại Liên hợp quốc