Tân Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc: Nhiệm kỳ khó khăn!

Tân Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc: Nhiệm kỳ khó khăn!

Bà Kelly Craft đã được Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn bổ nhiệm vào vị trí nhân sự quan trọng này....
Mỹ chính thức có đại sứ mới tại Liên Hiệp Quốc

Mỹ chính thức có đại sứ mới tại Liên Hiệp Quốc

Kelly Knight Craft sẽ là Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc?

Kelly Knight Craft sẽ là Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc?

Vì sao bà Kelly Craft được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại LHQ?

Vì sao bà Kelly Craft được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại LHQ?

Ông Trump đề cử Đại sứ ở Canada làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Ông Trump đề cử Đại sứ ở Canada làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Bà Kelly Knight Craft được đề cử vị trí Đại sứ Mỹ ở Liên hợp quốc

Mỹ đề cử bà Knight Craft làm Đại sứ ở Liên hợp quốc

Bà Kelly Knight Craft được Tổng thống Trump chọn làm đại sứ tại LHQ

Mỹ đề cử bà Knight Craft cho vị trí Đại sứ ở Liên hợp quốc

Ông Trump đề cử bà Kelly Knight Craft làm đại sứ tại LHQ

Ông Trump đề cử bà Kelly Knight Craft cho vị trí Đại sứ tại Liên hợp quốc