Người phụ nữ cầu hôn bạn trai liên tục suốt 14 năm và cái kết

Người phụ nữ cầu hôn bạn trai liên tục suốt 14 năm và cái kết

Sau 14 năm trời cùng hàng trăm nghìn lần ngỏ lời cầu hôn...'đều như vắt chanh' ngày qua ngày thì cuối cùng...