TP.HCM gọi vốn Nhật Bản vào dự án chỉnh trang đô thị

TP.HCM gọi vốn Nhật Bản vào dự án chỉnh trang đô thị

Hợp tác để phát triển đô thị

Hợp tác để phát triển đô thị

TP.HCM: Doanh nghiệp địa ốc Nhật Bản cam kết sử dụng công nghệ hiện đại để phát triển hạ tầng đô thị

TP.HCM: Doanh nghiệp địa ốc Nhật Bản cam kết sử dụng công nghệ hiện đại để phát triển hạ tầng đô thị

TP.HCM kêu gọi Nhật Bản đầu tư vào loạt dự án tỷ USD

TP.HCM kêu gọi Nhật Bản đầu tư vào loạt dự án tỷ USD

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội tại TPHCM

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội tại TPHCM

DN Nhật quan tâm các dự án chỉnh trang, phát triển đô thị TPHCM

DN Nhật quan tâm các dự án chỉnh trang, phát triển đô thị TPHCM

Nhật Bản mong muốn hợp tác phát triển hạ tầng đô thị với TP. Hồ Chí Minh

Nhật Bản mong muốn hợp tác phát triển hạ tầng đô thị với TP. Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tham gia chỉnh trang, phát triển đô thị Tp. Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tham gia chỉnh trang, phát triển đô thị Tp. Hồ Chí Minh