Nhật Bản cam kết hỗ trợ Đại học Cần Thơ đạt chuẩn quốc tế vào 2022

Nhật Bản cam kết hỗ trợ Đại học Cần Thơ đạt chuẩn quốc tế vào 2022

Nhật Bản cam kết hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phát triển cơ sở hạ tầng

Nhật Bản cam kết hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phát triển cơ sở hạ tầng

Nhật Bản cam kết giúp TP.HCM phát triển cơ sở hạ tầng

Nhật Bản cam kết giúp TP.HCM phát triển cơ sở hạ tầng

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuyuki Nakane

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ

Việt Nam-Nhật Bản tiến hành đối thoại chính sách quốc phòng lần 6

Việt Nam-Nhật Bản tiến hành đối thoại chính sách quốc phòng lần 6

Thúc đẩy triển khai hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Thúc đẩy triển khai hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản