Báo Nhật xin lỗi vì xếp hạng độ dễ dãi của nữ sinh các trường đại học

Báo Nhật xin lỗi vì xếp hạng độ dễ dãi của nữ sinh các trường đại học

Tuần trước, một tờ tạp chí lá cải của Nhật Bản đã phải lên tiếng xin lỗi vì một bài viết xếp hạng độ dễ dãi...