Kỳ lạ người đàn ông muốn sống như một chú chó

Kỳ lạ người đàn ông muốn sống như một chú chó

Yêu chó là một điều bình thường nhưng muốn sống như một chú chó quả thực là chuyện lạ lùng.