Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn nghiên cứu Hạ viện Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn nghiên cứu Hạ viện Nhật Bản

Thủ tướng tiếp đoàn nghiên cứu của Hạ viện Nhật Bản

Thủ tướng tiếp đoàn nghiên cứu của Hạ viện Nhật Bản

Hợp tác chiến lược Nhật Bản - Việt Nam là thành công nhất trên thế giới

Hợp tác chiến lược Nhật Bản - Việt Nam là thành công nhất trên thế giới

Thủ tướng tiếp Đoàn nghiên cứu của Hạ viện Nhật Bản

Thủ tướng tiếp Đoàn nghiên cứu của Hạ viện Nhật Bản

Thủ tướng tiếp Đoàn nghiên cứu của Hạ viện Nhật Bản

Thủ tướng tiếp Đoàn nghiên cứu của Hạ viện Nhật Bản

Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội làm việc với Đoàn Nghị sỹ Hạ viện Nhật Bản

Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội làm việc với Đoàn Nghị sỹ Hạ viện Nhật Bản

Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt

Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt