Nhật Bản phát triển radar công nghệ cao dự báo mưa trước 30 phút

Nhật Bản phát triển radar công nghệ cao dự báo mưa trước 30 phút

Các nhà khoa học đã chế tạo ra một radar công nghệ cao có khả năng phác họa một bản đồ mây 3 chiều của các...