Tài chính cho ngành dệt may bền vững

Tài chính cho ngành dệt may bền vững

Xây dựng một tương lai bền vững cho ngành dệt may của Việt Nam vươn ra thị trường thế giới.