Việt Nam - thỏi nam châm hút FDI

Việt Nam - thỏi nam châm hút FDI

Tín hiệu tích cực từ dòng vốn đầu tư nước ngoài

Tín hiệu tích cực từ dòng vốn đầu tư nước ngoài

Tháng 1.2019 vốn đầu tư FDI tăng 51,9%

Tháng 1.2019 vốn đầu tư FDI tăng 51,9%

Vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong tháng 1/2019

Vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong tháng 1/2019

Tháng 01/2019, vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018

Tháng 01/2019, vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018

Vốn FDI đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm tăng hơn 50%

Vốn FDI đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm tăng hơn 50%

Tháng 1, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc rót vốn vào Việt Nam

Tháng 1, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc rót vốn vào Việt Nam

Khoa học công nghệ chiếm vị trí thứ 2 về thu hút FDI trong tháng 1

Khoa học công nghệ chiếm vị trí thứ 2 về thu hút FDI trong tháng 1

Tháng 1: Vốn FDI 'rót' vào Việt Nam tăng 51,9%

Tháng 1: Vốn FDI 'rót' vào Việt Nam tăng 51,9%

FDI giải ngân trong tháng đầu năm lập kỷ lục mới

FDI giải ngân trong tháng đầu năm lập kỷ lục mới

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng đầu năm tăng 81,9%

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng đầu năm tăng 81,9%