Facebook thắt chặt quy định quảng bá chính trị tại Singapore

Facebook thắt chặt quy định quảng bá chính trị tại Singapore

Giám đốc chính sách cộng đồng Facebook cho biết theo các quy định mới, mọi quảng cáo liên quan tới bầu cử...