Chương trình 'Hòa nhạc mùa xuân'

Chương trình 'Hòa nhạc mùa xuân'

Nhiều tài năng âm nhạc thế giới trình diễn tại Hà Nội

Nhiều tài năng âm nhạc thế giới trình diễn tại Hà Nội

Tài năng âm nhạc xuất sắc thế hệ 9X trở về quê hương biểu diễn

Tài năng âm nhạc xuất sắc thế hệ 9X trở về quê hương biểu diễn

Tài năng âm nhạc Nguyễn Việt Trung về nước tham dự chương trình Hòa nhạc mùa xuân

Tài năng âm nhạc Nguyễn Việt Trung về nước tham dự chương trình Hòa nhạc mùa xuân

Học trò của NSND Đặng Thái Sơn về nước biểu diễn

Học trò của NSND Đặng Thái Sơn về nước biểu diễn

Chương trình hòa nhạc mùa xuân: Nơi gặp gỡ của những nghệ sĩ tài năng

Chương trình hòa nhạc mùa xuân: Nơi gặp gỡ của những nghệ sĩ tài năng

Hòa nhạc mùa xuân 'Gặp gỡ tài năng âm nhạc thế giới'

Hòa nhạc mùa xuân 'Gặp gỡ tài năng âm nhạc thế giới'