Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tiết giảm 6.000 tỷ đồng tiền đầu tư

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tiết giảm 6.000 tỷ đồng tiền đầu tư

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ sửa chữa các hư hỏng ra sao?

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ sửa chữa các hư hỏng ra sao?

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Từng phát hiện sai phạm

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Từng phát hiện sai phạm

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Từng phát hiện sai phạm

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Từng phát hiện sai phạm

Hỏng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Yêu cầu kiểm điểm Tổng giám đốc VEC

Hỏng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Yêu cầu kiểm điểm Tổng giám đốc VEC

Có dấu hiệu bớt xén, thay đổi vật liệu khi thi công cao tốc 34.500 tỷ

Có dấu hiệu bớt xén, thay đổi vật liệu khi thi công cao tốc 34.500 tỷ

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ 'vá' xong hư hỏng trước ngày 16/10